Bazyl

102 teksty – auto­rem jest Ba­zyl.

Żaden Mer­ce­des czy kochan­ka w nie zastąpi praw­dzi­wej miłości. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 stycznia 2019, 07:01

Twój ból, w moim sercu. 

myśl • 10 stycznia 2019, 23:41

Przes­tańmy uda­wać. Wiesz to Ty i wiem to ja. Dro­ga do szczęścia jest tyl­ko jed­na... Nie ja, nie ty, lecz ra­zem, na zaw­sze MY. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 stycznia 2019, 23:39

Myśli nies­kończo­ne, niedokończone..

Tyl­ko Ty uzu­pełnisz tą pus­tkę, wiem, że pot­ra­fisz, pocze­kam spokojnie. 

myśl • 10 stycznia 2019, 23:36

Naj­trud­niej będzie zaufać po raz os­tatni. Lecz wierzę, że sił masz więcej, oraz odwagi... 

myśl • 10 stycznia 2019, 23:34

Gdy wej­dziesz, przeczy­tasz to kiedyś je­dyna, nie bez po­wodu tu­taj wróciłaś. Ja cze­kam na znak, lecz proszę, bądź pew­na, bo słowa dot­rzy­mam i będziesz szczęśliwa. 

myśl • 10 stycznia 2019, 23:32

Gdy wej­dziesz, przeczy­tasz to kiedyś je­dyna, nie bez po­wodu tu­taj wróciłaś. Ja cze­kam na znak, lecz proszę, bądź pew­na, bo słowa dot­rzy­mam i będziesz szczęśliwa. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 10 stycznia 2019, 23:32

Nie okłamałem Cię, wier­ny po grób, tyl­ko jed­nej, praw­dzi­wej miłości jak bym mógł, cofnął bym czas... Tik, tak.. płynie bez przer­wy, na­dal nie ma nas. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 10 stycznia 2019, 23:30

Widzę w Twych oczach smutek. 

myśl • 10 stycznia 2019, 23:28

Kiedy do mnie wrócisz ukocha­na, naj­droższa. Tęskno­ta za­bija, lecz wierzę, że się nie smucisz. 

myśl • 10 stycznia 2019, 23:27

Bazyl

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bazyl

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

15 stycznia 2019, 20:47piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żaden Mer­ce­des czy kochan­ka [...]

15 stycznia 2019, 20:29yestem sko­men­to­wał tek­st Żaden Mer­ce­des czy kochan­ka [...]

15 stycznia 2019, 07:20Bazyl sko­men­to­wał tek­st wszystko cze­go szu­kasz, jest [...]

15 stycznia 2019, 07:19Bazyl sko­men­to­wał tek­st cokolwiek po­siadłeś, właśnie to [...]

15 stycznia 2019, 07:19Bazyl sko­men­to­wał tek­st staram się nie myśleć, [...]

15 stycznia 2019, 07:18Bazyl sko­men­to­wał tek­st tak bar­dzo chciałbym być [...]

15 stycznia 2019, 07:18Bazyl sko­men­to­wał tek­st tak

15 stycznia 2019, 07:17Bazyl sko­men­to­wał tek­st bóg był od zaw­sze, [...]

15 stycznia 2019, 07:16Bazyl sko­men­to­wał tek­st ludzi kocha­my za ich [...]

15 stycznia 2019, 07:16Bazyl sko­men­to­wał tek­st praw­dzi­wa wiara za­wiera w [...]