Bazyl, teksty z marca 2017 roku

3 teksty z mar­ca 2017 ro­ku – auto­rem jest Ba­zyl.

Sens życia

Sam nie wiem cze­mu, zgu­biłem się. Wiele lat temu,
Widziałem tyl­ko siebie, ból, mękę i cierpienie.
Kroczyłem po bez­drożach pochłonięty w pustce,
Byłem pra­wie wszędzie. Ber­lin, Pra­ga, na­wet w małej Ustce.
Nie widziałem nic, prócz własnego [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 28 marca 2017, 11:32

Jeśli chcesz osiągnąć swój cel mu­sisz ro­bić rzeczy, o których in­ni na­wet by nie pomyśleli. 

myśl • 17 marca 2017, 15:25

Praw­da nie zaw­sze jest niez­mien­na, nie dla wszys­tkich i wszędzie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 5 marca 2017, 11:36

Bazyl

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bazyl

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

15 stycznia 2019, 20:47piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żaden Mer­ce­des czy kochan­ka [...]

15 stycznia 2019, 20:29yestem sko­men­to­wał tek­st Żaden Mer­ce­des czy kochan­ka [...]

15 stycznia 2019, 07:20Bazyl sko­men­to­wał tek­st wszystko cze­go szu­kasz, jest [...]

15 stycznia 2019, 07:19Bazyl sko­men­to­wał tek­st cokolwiek po­siadłeś, właśnie to [...]

15 stycznia 2019, 07:19Bazyl sko­men­to­wał tek­st staram się nie myśleć, [...]

15 stycznia 2019, 07:18Bazyl sko­men­to­wał tek­st tak bar­dzo chciałbym być [...]

15 stycznia 2019, 07:18Bazyl sko­men­to­wał tek­st tak

15 stycznia 2019, 07:17Bazyl sko­men­to­wał tek­st bóg był od zaw­sze, [...]

15 stycznia 2019, 07:16Bazyl sko­men­to­wał tek­st ludzi kocha­my za ich [...]

15 stycznia 2019, 07:16Bazyl sko­men­to­wał tek­st praw­dzi­wa wiara za­wiera w [...]