Bazyl, teksty z lutego 2016 roku

7 tekstów z lu­tego 2016 ro­ku – auto­rem jest Ba­zyl.

Na­wet czas jest zmienny. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 23 lutego 2016, 16:09

Jak na iro­nię słowo "dob­ry" i "szczęśli­wy" co­raz rzadziej idą ze sobą w parze. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 15 lutego 2016, 23:41

Bez emoc­ji nie byłoby miłości, lecz nieus­tanna nauka i rozwój. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 11 lutego 2016, 00:55

Od­rzuć wszys­tko co fałszy­we. Miłość, ludzi, na­wet czas, a zo­baczysz jak niewiele praw­dy zostało. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 10 lutego 2016, 23:29

Wszys­tko i wszys­cy, których kochasz, kochałeś lub będziesz kochać kiedyś od­rzucą cie, zos­ta­wią, odejdą lub umrą. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 8 lutego 2016, 00:28

Wy­baczam Ci. Żyj szczęśli­wie. I zdrowo. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 5 lutego 2016, 02:01

Noc to czas dla ludzi, którzy dużo myślą. To ta­ki czas, gdzie myśle­nie jest łat­wiej­sze. A może trud­niej­sze? Nie wiem, za dużo myślę. Nie mogę spać...

Uwiel­biam noc. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 4 lutego 2016, 03:11

Bazyl

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bazyl

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

15 stycznia 2019, 20:47piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żaden Mer­ce­des czy kochan­ka [...]

15 stycznia 2019, 20:29yestem sko­men­to­wał tek­st Żaden Mer­ce­des czy kochan­ka [...]

15 stycznia 2019, 07:20Bazyl sko­men­to­wał tek­st wszystko cze­go szu­kasz, jest [...]

15 stycznia 2019, 07:19Bazyl sko­men­to­wał tek­st cokolwiek po­siadłeś, właśnie to [...]

15 stycznia 2019, 07:19Bazyl sko­men­to­wał tek­st staram się nie myśleć, [...]

15 stycznia 2019, 07:18Bazyl sko­men­to­wał tek­st tak bar­dzo chciałbym być [...]

15 stycznia 2019, 07:18Bazyl sko­men­to­wał tek­st tak

15 stycznia 2019, 07:17Bazyl sko­men­to­wał tek­st bóg był od zaw­sze, [...]

15 stycznia 2019, 07:16Bazyl sko­men­to­wał tek­st ludzi kocha­my za ich [...]

15 stycznia 2019, 07:16Bazyl sko­men­to­wał tek­st praw­dzi­wa wiara za­wiera w [...]